Od nového školního roku můžete studovat TCM v Ostravě, Mykoterapii v Ostravě nebo Bylinkaření ve Zlíně!

GDPR

Ochrana osobních údajů

Pokud navštěvujete tento web, odebíráte newsletter, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Doporučujeme vám seznámit se s ochranou osobních údajů, se zásadami a právy, které v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) máte..

Správa dat

Vaše data spravuje Shanti Academy, z. s., Jabloňová 2001, 735 32, konkrétně Mgr. Daniela Pilařová.  Jako správkyně určuje, jak budou vaše údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu atd. Osobně vybírá další osoby, jež s vašimi daty mohou pracovat.

Kontakty

Požadujete-li v průběhu zpracování dat a ohledně něj nějaké informace, obraťte se na nás:

 • daniela@shantiacademy.cz

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správkyně vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti, které vyžaduje platná legislativa, a zejména zákon o ochraně osobních údajů a GDPR:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. přihlášky přes rezervační systémy a online přihlášku na webu, zasílání newsletteru atd.).
 • vedení účetnictví
  Jste-li našimi studenty a/nebo zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji proto, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li našimi klienty, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu, než se sami odhlásíte. Pokud nejste našimi zákazníky, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu, než se sami odhlásíte. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu – Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirativní nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu, než se sami odhlásíte. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy. Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod., a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétních případech uvedeno jinak.

Cookies

Na našem webu najdete cookies: při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem nás v roli správkyň, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů – používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci – lektoři, správci našeho webu a marketingová specialistka Martina Horklová (martina@shantiacademy.cz). Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umějí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • Smartemailing – aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
 • Facebook

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailů uvedených výše.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuálními nebo neúplnými, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Na to potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na vymazání vašich informací

Vaším dalším právem je právo na vymazání vašich citlivých osobních informací. V případě tohoto vašeho požadavku vymažeme veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rády, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abychom s tím mohly něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li naši klienti, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Všichni naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Přihlašte se k odběru newsletteru

-

Děkujeme za přihlášení!

Při zpracování vašeho požadavku došlo k chybě.

Něco se pokazilo, zkuste to ještě jednou.