Od nového školního roku můžete studovat TCM v Ostravě, Mykoterapii v Ostravě nebo Bylinkaření ve Zlíně!

Irena Štefáníková

Irena Štefáníková patří mezi naše milé „kmenové“ lektory, kteří jsou s námi od počátku existence Shanti Academy. Jsme velmi rádi, že ji u nás máme, a nyní se vám Irena (nebo také Aneri) představí jako lektorka Artejógy a kurzů Jógy pro vědomý život.

Irena o sobě

Jóga je mou životní cestou, prolíná se mým životem mnoho let. Vždy jsem měla veliké štěstí na své učitele a průvodce. V oblasti jógy mě velmi ovlivnila Eva Tkáčová, má první učitelka jógy, Jana Šťávová a Zita Žurková (tantra jóga pro ženy – Mohendžodáro), Jitka Stehlíková, Daniela Pilařová, Vítek Oram, Lenka Knag, Dalibor Štědronský, Lenka Oravcová a další.

Styly jógy, které pro vás vedu:

JÓGA PRO VĚDOMÝ ŽIVOT

Jedná se o prožitkové jógové lekce hathajógy ve stylu flow. Provedu vás cvičením ásan, při kterých můžeme uvolnit své fyzické i psychické bloky, naladíme se na svůj dech a procítíme tělo bez potřeby výkonu a hodnocení. Na setkáních s vědomým pohybem se vrátíme sami k sobě, ke svému tělu, k porozumění tomu, co a proč děláme. Na vlně dechu proplujeme jógovými ásanami, abychom se mohli ponořit do uvolnění při vedené relaxaci či nácviku meditace, uvědomit si a prožít vědomě TADY A TEĎ. Mým záměrem je propojení jógy ze společných lekcí do běžného života.

ARTEJÓGA

V oblasti arte jsou mými učiteli a průvodci Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D., a PhDr. Zbyněk Zicha, předseda sdružení KREATOS, o. p. s., kteří mi ukázali svým úžasným přístupem, jak je důležitá osobní svoboda člověka, a odhalili mi krásu a potenciál artefiletiky a arteterapie.

V letech 2014 až 2019 jsem pod vedením PhDr. Zbyňka Zichy absolvovala pětileté akreditované studium Celostní arteterapie, modul Výcvikový kurz artefiletiky v prevenci rizikového chování se sebezkušenostním prožitkovým programem zaměřeným na osobnostní růst frekventantů, pod odbornou supervizí Doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc.

Tak jako jóga má mnoho podob, podle zkušeností, cítění a praxe každého lektora i cvičence, je tomu podobně u artefiletiky. Mé pojetí je založeno na pozitivním přístupu k člověku, na uvolnění, relaxaci a meditaci. Cílem je prožitek, cesta k němu, posílení intuice a důvěry v ní. Snažím se o probuzení přirozeného talentu, který má každý člověk v sobě, znovu kreslit a malovat a vyjadřovat tak spontánně své emoce, prožitky a zážitky z podnětů svého nitra, okolí, nebo právě ze cvičení ásan různými výtvarnými technikami. Ponoření se do této cesty sama k sobě je aktivní meditací a chvíle, kdy se soustředíme jen na tento okamžik, se stává štěstím – malou nirvánou.

Artefiletiku pojímám jako hru, hru pro dospělé, při které je vytvořeno bezpečné prostředí, ve kterém klienti cítí, že mohou být sami sebou, mohou se uvolnit a otevřeně komunikovat o svých zážitcích a zkušenostech, které na jednotlivých lekcích prožijí. Kruh bezpečí je podmínkou k tomu, aby mohli klienti tvořit i upřímně sdílet bez jakékoliv úzkosti.

Z praxe vím, že artefiletika i arteterapie se využívají většinou u handicapovaných či jinak potřebných dětí, mládeže i dospělých a já se snažím být průvodkyní artefiletikou – sebepoznávacími kurzy či workshopy – pro běžnou populaci lidí, kteří na sebe a svou duševní hygienu v každodenním shonu zapomínají, nevědí jak na ni, či na ni „nemají čas“. Artefiletika nabízí jednu z možností, jak sami sobě pomoci, jak se k sobě vrátit, být k sobě pravdiví, věřit ve své schopnosti, naučit se být sám se sebou. A právě při tomto ztišení a hledání inspirace v sobě dochází k hlubokému vnitřnímu očištění.

Vysvětlení pojmů:

Artefiletika je zaměřena na sebepoznání, na rozvíjení sociálních kompetencí klienta prostřednictvím výtvarných činností a soustřeďuje se na jeho etickou kultivaci a rozvoj umělecké tvořivosti.

Arteterapie je psychoterapeutická disciplína, která využívá výtvarného projevu k terapii – léčbě psychických a sociálních problémů klienta.

Absolvované kurzy:

2011 – Arterapie pro veřejnost – Ostrava

2011 – Kurz arteterapie a ergoterapie pro zdravotně postižené – UK Praha

2012 – Artefiletika – reflexní, tvořivé a zážitkové pojetí výchovy uměním – KREATOS Peruc

2012 – Zen a umění ve výtvarné výchově – Ostravská univerzita

2013 – Kurz Mohendžodáro – tantrajóga pro ženy

2013 až 2018 – Kurzy Integrální jógy – Jitka Stehlíková, Praha

2014 – Písmo jako vědomá stopa pohybu – cvičení a malování s prvky tchaj-ťi – Ostrava

2014/2019 – Studium „Celostní arteterapie“ formou pětiletého sebezkušenostního výcviku

2015 – Propojování vnímání těla a arteterapie, Projekt TERA, Univerzita Palackého Olomouc

2016 – Asistence v jógových pozicích – Pranava Jóga Centrum, Ostrava

2017 – Instruktorský kurz Hatha jógy – Pranava Jóga Centrum, Ostrava

2017 – Pozitivní psychologie v praxi – Pranava Jóga Centrum, Ostrava

2018/2019 – Underground Yoga School Dalibora Štědronského – Jógovna, Praha

2019/2020 – Škola jógy, principy zdravého pohybu, Lenka Oravcová, Rožnov pod Radhoštěm

 

Přihlašte se k odběru newsletteru

-

Děkujeme za přihlášení!

Při zpracování vašeho požadavku došlo k chybě.

Něco se pokazilo, zkuste to ještě jednou.