Zveme vás na studium oboru Bylinoznalství – fytoterapie, který začne praktickými letními víkendovkami od konce června.

Napište si své jméno v čínštině pod vedením čínského učitele 王熊珏, který vám navíc může čínskou podobu vašeho jména poslat i elektronicky ;-). Večer si pak své jméno můžete napsat i kaligraficky pod vedením Grigora Minasjana.

Z produkceVemírné kuře